Bere zorigaitzagaitik besteengan lastima eragiten dauana

Gizajoa