Hotzaren ondorioz lei zati biribiletan jausten dan euria.

Babazuza, txingor