Oinez ibili aurretik umeak eskuak eta belaunak lurrean jarrita ibiltzeari esaten zaio.

Lautxakur, katamar