Gaztaiak sikatu daitezan erabilten dan apal modukoa.

Garnera