Pazientziarik ez duena, ume zein nagusi.

Prakerre