Arreta jarri edo nonork esana kontuan izan.

Kasu egin