Airean hara eta hona dabilen gorputz solido dirdiratsua.

Izar usoa