Ihi

Zurtoina zuzena, zilindrikoa eta malgua, hostoak erradikalak, eta loreak berdexkak dabez; ibaiertz, itsasertz eta bestelako lurzoru istilduetan hazten dira.

jungu