Buztarria lotzeko erabilten dan narruzko tira luzea.

Uhala