Artaburuan, kasurako, garauak burutik banandu.

Aletu