Zeozer egiten itxi ez, legez edo aginduz

Debekatu