Hiru egun barruko eguna adierazteko erabiltzen da.

Etzidamu, etzi gerokoan