Kasurik egiten ez duenari esaten zaio.

Agindu edo agindu ez, berdin da horrekin, esan txarrekoa da eta.