Ekintza bat edo egoera bat deskribatzeko erabiltzen dogun emozioz kargaturiko berba.

Oso ondo, ederki, majo!