Dirua irabazten denean erabiltzen den esakera.

Aberastu.

Dirua morroi ona, baina nagusi txarra.