Buztarriak egiten dituenari deitzen zaio.

Uztargile