Buztan luze, dardarti eta papar grisdun txoria

Ipurloka