Berbalapikoa, berritsua

Berbatia zer zara ba! Zaude isilik apur baten!