Janaria edo arropa uretan biguntzeko ipinten danean.

Bigundu