Onuragarri bat lortzeko ahalegina eskatzen dauan jarduna egin.

Lan egin