Zorriak ule artean ipinten dauzan arrautzetako bakotxa.

Bartz