Maskorrik ez daukan molusku gastropodoa, barea baino txikiagoa

Barea

Haze parea / Zelango parea, karakola eta barea

Pertsona bi izaeraz elkarren antzekoak direnean esaten da.