Persona edo gauza arraroa, bitxia

Barregarri

Jose, janda gose, edanda bere egarri, Jose baragarri

Daukaguna baino gehiago gura izaten dogula adierazoteko erabilten da