Ogiaren orea prestatzeko erabilten zan egurrezko altzaria

Oromahaia