Herri barruko entitate sozial eta geografiko propioak.

Auzoa

Auzokoen negarrak ez dau minik emoten, Auzoan uso, etxean otso, Auzoko behiak esne gehiago emoten dau

Zoritxarrean jente gitxik laguntzen dau eta norberak bakarrik sufriduten dau sarritan. Kanpokoekin etxekoekin baino atseginagoak eta jatorragoak izaten gara. Beti pentsatzen dugu ondokoa hobeto dabilela nahiz eta horrela ez izan.