Asto gainean jarrita nork lehenago egin aldez aurretik ezarritako zirkuitua.