Erleek sortzen duten produktua.

Zira, ezkoa

Argizaria baizen apatza izan

Apatz-apatza izan.