Errotara ura eroaten duen erretena edo ubidea.

Arta, dike