Gorpua eleizara eroateko erabilten zan bidea.

Elizbide