Orea, esaterako ogiarena, altzetako edo harrotzeko erabilten dan gaia

Legamia