Makila luze eta buru-eztenduna, gurdi-abereei eragiteko erabilten dana.

Ezten-haga