Erropetako zuloak tapetako erabilten dan telazko txatala

Petatxua