Hotzaren ondorioz lei zati biribiletan jausten dan euria.

Txingorra, inetasia edo kazkabarra.