Eleizgizona, meza emoten dauana

Apaiza

Abadea, dirua eta medikua: bat

Abadeak, medikuak eta dirua gutxi egoten dira.