Lurrean, sehaskan, jesarrita… dagoen umea altxatzean esaten da.

Gora!